Planning

De plannen voor ZuidVeste zijn inmiddels definitief en het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgoed (er is geen bezwaar meer mogelijk op het bestemmingsplan!). Op 28 september start de verkoop van de appartementen. Hieronder een indicatie van de stappen die nog doorlopen worden voor de oplevering van jouw nieuwe appartement.

28 september 2023: Start verkoop

9 oktober 2023: Uiterlijke datum inschrijven bij Boerstaete Makelaardij

Half – eind oktober 2023: Verkoopgesprekken

November 2023: Ondertekenen koop-/ en aannemingsovereenkomst

December – Januari 2024: Voorbereiding bouw

Februari – Maart 2024: Start sloop en start bouw appartementen

 

De bouwtijd bedraagt circa 10 tot 12 maanden.

* Deze globale planning is indicatief en afhankelijk van onvoorziene omstandigheden